ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ / ಒದಗಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ / ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ Grivience / 1902 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಂಜನಹಳ್ಳಿ 3ನೇ ಹಂತ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ದಿನಾಂಕ 13-05-2022 ದಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶೆರಾಪುರ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವವರ ಪಟ್ಟಿ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶೆರಾಪುರ ಯೋಜನೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅನಂತನಹಳ್ಳಿ ಮಳ್ಳೇಕಟ್ಟೆ & ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೋಕಾಕ್ ೨ನೇ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಯ ಲಾಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅನಂತನಹಳ್ಳಿ ಮಳ್ಳೇಕಟ್ಟೆ ಬಡಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 12-05-2022

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೋಕಾಕ್ ೨ನೇ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ದೊಡ್ಡ ಹುಣಸೂರು ಬಡಾವಣೆಯ (JV) ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 28-04-2022 ರಂದು ನಡೆಸಲಾದ ಇ-ಲಾಟರಿಯ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ದೊಡ್ಡ ಹುಣಸೂರು ಬಡಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ದೊಡ್ಡ ಹುಣಸೂರು ಬಡಾವಣೆಯ ಲಾಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಗುನ್ನಳ್ಳಿ-ಬೀದರ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 13-04-2022 ರಂದು ನಡೆಸಲಾದ ಇ-ಲಾಟರಿಯ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ , ಶಿಕಾರಿಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ದಿನಾಂಕ 12-04-2022ರ ಲಾಟರಿ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ -9, 2022 ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಾಸಯೋಗ್ಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್.

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ-9

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡರಗಿ ಹಲಕುಂದಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಅನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ.ಜಿ.ಫ್-ರಾಬರ್ಟ್ ಸನ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಹಾಸನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ-18ಗೆ ಈ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರಿಗೆಂಡಂ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೋಕಾಕ್ ೨ನೇ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುನ್ನಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಲಾಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ದೊಡ್ಡ ಹುಣಸೂರು ಬಡಾವಣೆಗೆ ಅನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಂದ ರಾಯಸಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ-31/03/2022 ಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೋಕಾಕ್ ೨ನೇ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಯ ದಿನಾಂಕ 16-03-2022ರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೋಕಾಕ್ ೨ನೇ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಯ ದಿನಾಂಕ 16-03-2022ರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೋಕಾಕ್ ೨ನೇ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಯ ಲಾಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ದಿನಾಂಕ 16-03-2022ರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ದಿನಾಂಕ 16-03-2022ರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ಲಾಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ 12-04-2022

ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ - ಮನೆಗಳ ಹಾಗೂ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಗಳ ಹಂಚಿಕೆ/ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 24-03-2022 ದಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ-ರಾಯಸಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆಯ ದಿನಾಂಕ 11-03-2022ರ ಲಾಟರಿ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ-ರಾಯಸಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆಯ ದಿನಾಂಕ 09-03-2022ರ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಇಲವಾಲ ಬಡಾವಣೆ, ಮೈಸೂರು ಬಡಾವಣೆಯ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರುಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ e-payment ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ಬಡಾವಣೆಯ ಲಾಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ 23-02-2022

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ-ರಾಯಸಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆಯ ಲಾಟರಿ ದಿನಾಂಕ 11-03-2022

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ.ಜಿ.ಫ್-ರಾಬರ್ಟ್ ಸನ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಇಲವಾಲ ಮೈಸೂರು ಯೋಜನೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಆರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ಮರುಪಾವತಿಯಾಗದಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಇಲವಾಲ ಮೈಸೂರು ಯೋಜನೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಆರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ಮರುಪಾವತಿಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಇಲವಾಲ ಬಡಾವಣೆ, ಮೈಸೂರು ಬಡಾವಣೆಯ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರುಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ e-payment ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಲು ಬಗ್ಗೆ

ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ - ಮನೆಗಳ ಹಾಗೂ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080