ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ / ಒದಗಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ / ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ Grivience / 1902 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ, ದೊಡ್ಡ ಹುಣಸೂರು ಬಡಾವಣೆಗೆ ಇ-ಲಾಟರಿ ಮುಖಾಂತರ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗದೆ ಇರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಠೇವಣೆಯನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟಿ.

ಉಡುಪಿ, ಹೆಬ್ರಿ , ಮಣಿಪಾಲ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಕಳ ಸ್ಥಳಗಳ ವಿವಿದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು NON-SR Item ಗಳಿಗೆ ಕೊಟೇಷನ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .

ಚಿಕ್ಕ ಬಾದವಾಡಗಿ, ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 02-08-2022 ರಂದು ನಡೆಸಲಾದ ಇ-ಲಾಟರಿಯ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಂಜನಹಳ್ಳಿ 3ನೇ ಹಂತದ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 02-08-2022 ರಂದು ನಡೆಸಲಾದ ಇ-ಲಾಟರಿಯ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಇಟ್ಟಂಗಿಹಾಳ 2ನೇ ಹಂತದ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 02-08-2022 ರಂದು ನಡೆಸಲಾದ ಇ-ಲಾಟರಿಯ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಇಟ್ಟಂಗಿಹಾಳ 2ನೇ ಹಂತದ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಚಿಕ್ಕ ಬಾದವಾಡಗಿ, ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಂಜನಹಳ್ಳಿ 3ನೇ ಹಂತದ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ , ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಚಿಕ್ಕೋಲಿಕೆರೆ ಬಡಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಣಾಜೆ ಮತ್ತು ಕೋಟೆಕಾರ್ ಸ್ಥಳಗಳ ವಿವಿದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು NON-SR Item ಗಳಿಗೆ ಕೊಟೇಷನ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ , ಕೊಳಗಲ್ 1ನೇ ಹಂತದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ , ಎನ್‌ಜಿಒ ಮುಂಡರಗಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್.

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳ / ಮಳಿಗೆಗಳ / ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಿವೇಶನ ಹಾಗೂ ಜಮೀನುಗಳ ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ .

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ , ಮುಂಡರಗಿ ಬಡಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶೆರಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಮಿಂಚೇರಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ಪಾವತಿಸಲು ಸಮಯಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ.

ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಇಟ್ಟಂಗಿಹಾಳ 2ನೇ ಹಂತದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಂಜನಹಳ್ಳಿ 3ನೇ ಹಂತದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಚಿಕ್ಕ ಬಾದವಾಡಗಿ, ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಬಿಡದಿ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರಬೋಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಯಸ್. ನಿವೇಶನದ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗದಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ. 13-07-2022

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶೆರಾಪುರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ಪಾವತಿಸಿರುವವರ ವಹಿವಾಟಿನ ವಿವರಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಬಿಡದಿ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರಬೋಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಯಸ್. ನಿವೇಶನದ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗದಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರುಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಗರ, ರಾಜಪುರದ ಬಡಾವಣೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ , ಇಲವಾಲ ಬಡಾವಣೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 08-07-2022 ರಂದು ನಡೆಸಲಾದ ಇ-ಲಾಟರಿಯ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ,ಕೊಣಾಜೆ ಮತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ ಸ್ಥಳಗಳ ವಿವಿದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು NON-SR Itemಗಳಿಗೆ ಕೊಟೇಷನ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ , ಇಲವಾಲ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆ.

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ , ನಾಲತವಾಡ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 22-06-2022 ರಂದು ನಡೆಸಲಾದ ಇ-ಲಾಟರಿಯ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶೆರಾಪುರ ಯೋಜನೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ಪಾವತಿಸಲು ಸಮಯಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಮಿಂಚೇರಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ.

ಇಲವಾಲ ಮೈಸೂರು , KRS ನಿಸರ್ಗ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ.

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್(BASE),ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳಿಗಾಗಿ NON-SR Item ಧರಪಟ್ಟಿಗಳ ವಿಚಾರಣ ಪ್ರಕಟಣೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೋಕಾಕ್ ೨ನೇ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 27-05-2022 ರಂದು ನಡೆಸಲಾದ ಇ-ಲಾಟರಿಯ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅನಂತನಹಳ್ಳಿ ಮಳ್ಳೇಕಟ್ಟೆ ಬಡಾವಣೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 27-05-2022 ರಂದು ನಡೆಸಲಾದ ಇ-ಲಾಟರಿಯ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಇಲವಾಲ ಮೈಸೂರು ಬಡಾವಣೆಯ ದಿನಾಂಕ 21-05-2022ರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಂಜನಹಳ್ಳಿ 3ನೇ ಹಂತ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶೆರಾಪುರ ಯೋಜನೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅನಂತನಹಳ್ಳಿ ಮಳ್ಳೇಕಟ್ಟೆ & ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೋಕಾಕ್ ೨ನೇ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಯ ಲಾಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅನಂತನಹಳ್ಳಿ ಮಳ್ಳೇಕಟ್ಟೆ ಬಡಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 12-05-2022

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೋಕಾಕ್ ೨ನೇ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ದೊಡ್ಡ ಹುಣಸೂರು ಬಡಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ದೊಡ್ಡ ಹುಣಸೂರು ಬಡಾವಣೆಯ ಲಾಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಗುನ್ನಳ್ಳಿ-ಬೀದರ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 13-04-2022 ರಂದು ನಡೆಸಲಾದ ಇ-ಲಾಟರಿಯ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ , ಶಿಕಾರಿಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ದಿನಾಂಕ 12-04-2022ರ ಲಾಟರಿ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ.ಜಿ.ಫ್-ರಾಬರ್ಟ್ ಸನ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಹಾಸನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ-18ಗೆ ಈ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರಿಗೆಂಡಂ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೋಕಾಕ್ ೨ನೇ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುನ್ನಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಲಾಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ಬಡಾವಣೆಯ ಲಾಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ 23-02-2022

ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ - ಮನೆಗಳ ಹಾಗೂ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080