ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ / ಒದಗಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ / ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ Grivience / 1902 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ “ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ” ಪೋರ್ಟಲ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ (https://mahitikanaja.karnataka.gov.in)

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ-17 , 27.03.2024 ರಿಂದ 28.03.2024 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಇ-ಹರಾಜು ಆಸ್ತಿಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.

ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ-17 , 26.03.2024 ರಿಂದ 27.03.2024 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಇ-ಹರಾಜು ಆಸ್ತಿಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.

ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ-17 25.03.2024 ರಿಂದ 26.03.2024 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಇ-ಹರಾಜು ಆಸ್ತಿಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.

ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ-17 ಧಾರವಾಡ - ಅಮರಗೋಲ್ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್‌ಗಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸಕೋಟೆ, ಬೆಳ್ಳಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 12-03-2024 ರಂದು ನಿಗಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಇ-ಲಾಟರಿಯನ್ನು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬೆಂಗಳುರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ , ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು,ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳಿಕೆರೆ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕು,ತಾವರಗೆರೆ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಾಸಯೋಗ್ಯ ಮೂಲೆ/ಮಧ್ಯಂತರ ನಿವೇಶನಗಳ ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ-17 ನ ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಲಿಂಕ್.

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಾಸಯೋಗ್ಯ ಮೂಲೆ/ಮಧ್ಯಂತರ ನಿವೇಶನಗಳ ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ-17 ದಿನಾಂಕ:28/02/2024.

ಬೆಂಗಳುರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ , ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು,ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳಿಕೆರೆ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ಬೆಂಗಳುರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ , ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು,ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳಿಕೆರೆ ಬಡಾವಣೆಯ ಲಾಟರಿ ನಡೆಸುವ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ.

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಬಡಾವಣೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 23-02-2024 ರಂದು ನಡೆಸಲಾದ ಇ-ಲಾಟರಿಯ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಬಲೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 23-02-2024 ರಂದು ನಡೆಸಲಾದ ಇ-ಲಾಟರಿಯ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ , ಮದಕರಿಪುರ 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 22-02-2024 ರಂದು ನಡೆಸಲಾದ ಇ-ಲಾಟರಿಯ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ , ಅನಂತನಹಳ್ಳಿ ಮೆಳ್ಳೆಕಟ್ಟೆ ಬಡಾವಣೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 22-02-2024 ರಂದು ನಡೆಸಲಾದ ಇ-ಲಾಟರಿಯ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ,ಹುಣಸೂರು-ಮೂಕನಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 22-02-2024 ರಂದು ನಡೆಸಲಾದ ಇ-ಲಾಟರಿಯ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗುಂದ-ಚಿಕ್ಕಬಾದವಾಡಗಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 21-02-2024 ರಂದು ನಡೆಸಲಾದ ಇ-ಲಾಟರಿಯ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಮುಂಡ್ರಿಗಿ-ಹಲಕುಂದಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 21-02-2024 ರಂದು ನಡೆಸಲಾದ ಇ-ಲಾಟರಿಯ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗುಂದ-ಚಿಕ್ಕಬಾದವಾಡಗಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದಕರಿಪುರ 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅನಂತನಹಳ್ಳಿ-ಮಳ್ಳೆಕಟ್ಟೆ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಮುಂಡ್ರಿಗಿ-ಹಲಕುಂದಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು-ಮೂಕನಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಮಿಂಚೇರಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ , ಹೊಸಕೋಟೆ ಗಂಗಾಪುರ ಸರ್ವೇ ನಂ ೪/೧ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ.

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು-ಮೂಕನಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದಕರಿಪುರ 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಮುಂಡ್ರಿಗಿ-ಹಲಕುಂದಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅನಂತನಹಳ್ಳಿ-ಮಳ್ಳೆಕಟ್ಟೆ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗುಂದ-ಚಿಕ್ಕಬಾದವಾಡಗಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ,ಬಾಗಲಕೋಟೆ,ಮೈಸೂರು,ವಿಜಯನಗರ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ,ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಲಾಟರಿ ನಡೆಸುವ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ.

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು , ಮೂಕನಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ.

ಬಾಗಲಕೋಟೆ,ವಿಜಯನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ 31/01/2024 ರ ವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ , ಹೊಸಕೋಟೆ ಗಂಗಾಪುರ ಸರ್ವೇ ನಂ ೪/೧ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ , ಮದಕರಿಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ.

ಬಾಗಲಕೋಟೆ,ವಿಜಯನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ 09/01/2024 ರ ವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ , ಕಾಳಗನೂರ್-ಕುಶನೂರ್ 2ನೇ ಹಂತದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -3 ಬಡಾವಣೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 28-11-2023 ರಂದು ನಡೆಸಲಾದ ಇ-ಲಾಟರಿಯ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಬಾಗಲಕೋಟೆ,ವಿಜಯನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ.

ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ , ಕಾಳಗನೂರ್-ಕುಶನೂರ್ 2ನೇ ಹಂತದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -3 ಬಡಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ , ಕಾಳಗನೂರ್-ಕುಶನೂರ್ 2ನೇ ಹಂತದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -3 ಬಡಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ FCFS ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು 26/11/2023 ರ ವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ , ಕಾಳಗನೂರ್-ಕುಶನೂರ್ 2ನೇ ಹಂತದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -3 ಬಡಾವಣೆಗೆ ಲಾಟರಿ ನಡೆಸುವ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ.

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಮಿಂಚೇರಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ.

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೊಸಕೋಟೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ , ದೇವಗಿರಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 18-08-2023 ರಂದು ನಡೆಸಲಾದ ಇ-ಲಾಟರಿಯ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ದಿನಾಂಕ 18/08/2023 ರಂದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ , ದೇವಗಿರಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಲಾಟರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಬೆಂ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ , ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು , ತೈಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ,ಪುಲಿಮುಂಚಿ-ಸಸಿಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ.

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ , ದೇವಗಿರಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಲಾಟರಿ ನಡೆಸುವ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸೋಮಿನಕೊಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪತ್ರಕರ್ತ್ರರು ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ , ದೇವಗಿರಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 11-07-2023 ರಂದು ನಡೆಸಲಾದ ಇ-ಲಾಟರಿಯ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ದೇವಗಿರಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ದರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ , ದೇವಗಿರಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ , ದೇವಗಿರಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ.

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ , ದೇವಗಿರಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ಲಾಟರಿ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ .

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080